หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
.............................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาดินพัฒนา
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาดินพัฒนา
นมัสการหลวงพ่อโชคดี
วัดเขาดินเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา
1
2
3
 
 
 
  ประวัติความเป็นมาของตำบลประกอบด้วยหมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน, หมู่ที่ 2 บ้านเขาดิน, หมู่ที่ 3 บ้านตั้งใหม่มงคล, หมู่ที่ 4 บ้านตั้งใหม่มงคล, หมู่ที่ 5 บ้านโนนเดื่อ, หมู่ที่ 6 บ้านเขาหินปูน, หมู่ที่ 7 บ้านโคกดินแดง รวม 7 หมู่บ้าน เดิมตำบลเขาดินพัฒนาขึ้นกับตำบลห้วยบง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ได้ขอแยกมาเป็นตำบลเขาดินพัฒนา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เมื่อปี พ.ศ.2526 แยกออกมาจากตำบลห้วยบง เดิมมี 16 หมู่บ้าน แยกมา 7 หมู่บ้าน คือ
 
หมู่ที่ 1 เขาดินพัฒนา เดิมเป็นหมู่ 11 ต.ห้วยบง
หมู่ที่ 2 เขาดินพัฒนา เดิมเป็นหมู่ 9 ต.ห้วยบง
 
หมู่ที่ 3 เขาดินพัฒนา เดิมเป็นหมู่ 6 ต.ห้วยบง
หมู่ที่ 4 เขาดินพัฒนา เดิมเป็นหมู่ 7 ต.ห้วยบง
 
หมู่ที่ 5 เขาดินพัฒนา เดิมเป็นหมู่ 8 ต.ห้วยบง
หมู่ที่ 6 เขาดินพัฒนา เดิมเป็นหมู่ 13 ต.ห้วยบง
 
หมู่ที่ 7 เขาดินพัฒนา เดิมเป็นหมู่ 16 ต.ห้วยบง    
  มีนายสมบัติ วงษ์สง่า เป็นกำนันคนแรกของตำบล มาเมื่อปี พ.ศ.2538 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แยกออกจากอำเภอเมือง จ.สระบุรี มาตั้งเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ออกมา 6 ตำบล คือ
 
ตำบลหน้าพระลาน
ตำบลพุแค
 
ตำบลห้วยบง
ตำบลเขาดินพัฒนา
 
ตำบลผึ้งรวง
ตำบลบ้านแก้ง
  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 ตำบลเขาดินพัฒนามีภูเขาลูกเล็กอยู่กลางตำบล คือ เขาดินเหนือหรือดอยดินอยู่ติดกับวัดเขาดินเหนือพื้นที่เป็นที่ราบ ราษฎรใช้ภาษาพูดยวน (ยวนโยนก) เป็นภาษาพูดพื้นบ้านถนนผ่านตำบลจากตำบลหนึ่งไปอีกตำบลหนึ่งและไปอำเภอแก่งคอย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นระยะทาง 100 เมตร และอยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดสระบุรี 11 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 13.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,287.50 ไร่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
และลำห้วยวังไทร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
และองค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
และตำบลผึ้งรวง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
และตำบลพุแค (ถนนพหลโยธิน)
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ จะเป็นที่ราบประกอบด้วยภูเขา บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม
 

จำนวนประชากรทั้งหมด 3,134 คน แยกเป็น
- ชาย จำนวน 1,541 คน คิดเป็นร้อยละ 49.17
- หญิง จำนวน 1,593 คน คิดเป็นร้อยละ 50.83

จำนวนครัวเรือน 1,202 ครัวเรือน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 236 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา และรับจ้างทั่วไป
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
 
  1   บ้านเขาดิน 417 445 862    
2   บ้านเขาดิน 322 328 650  
  3   บ้านตั้งใหม่มงคล 71 92 163    
4   บ้านตั้งใหม่มงคล 153 174 327  
  5   บ้านโนนเดื่อ 198 164 362    
6   บ้านเขาหินปูน 182 198 380  
  7   บ้านโคกดินแดง 198 192 390    
    รวม 1,541 1,593 3,134    
( ข้อมูล ณ. เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 )
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 036-275-926
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-275-926 โทรสาร : 036-275-927
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา
จำนวนผู้เข้าชม 3,801,658 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10