หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำโบชัวร์ยาสามัญประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับ กปน. และ รปภ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บริเวณกลุ่มบ้านนายทุเรียน เชื้อคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก [ 29 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรให้นักเรียนในช่วง วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๑๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกถนนทางหลวงชนบท สบ ๑๐๒๖ ถึงสายสะพานวัดห้วยหินขาว บ้านเขาหินปูน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดินพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกถนนทางหลวงชนบท สบ ๑๐๒๖ ถึงสายสะพานวัดห้วยหินขาว บ้านเขาหินปูน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดินพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกถนนทางหลวงชนบท สบ ๑๐๒๖ ถึงสายสะพานวัดห้วยหินขาว บ้านเขาหินปูน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดินพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบลำห้วยเขาดิน (จากอู่สโมสรถึงเชื่อมต่อถนนสายวัดมงคล) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบลำห้วยเขาดิน (จากอู่สโมสรถึงเชื่อมต่อถนนสายวัดมงคล) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบลำห้วยเขาดิน (จากอู่สโมสรถึงเชื่อมต่อถนนสายวัดมงคล) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5