หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมระดับน้ำบ่อพัก ของปั้มน้ำขึ้นถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมระดับน้ำบ่อพัก ของปั้มน้ำขึ้นถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อแบตแตอรี่รถยนต์ พร้อมตรวจเช็คระบบสายไฟชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๒๗๑ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะทรงกลม) จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากไร่นางสร้อยฟ้า รักรพ ถึง บ้านนายจันทร์ แก้วสีหมอก หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาดินพัฒนา [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมระดับน้ำบ่อพัก ของปั้มน้ำขึ้นถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมระดับน้ำบ่อพัก ของปั้มน้ำขึ้นถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14