หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำป้ายอะครีลิค จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายอะครีลิค จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสวิง แสนพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสวิง แสนพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์เทศกาลสงกรานต์, ป้ายทางแยกลดความเร็วและป้าย ๑๕๐ เมตร ทางแยกพร้อมโครงไม้ (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสวิง แสนพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8