หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน มีนาคม 2563 ประจาปีงบประมาณ 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจาปีงบประมาณ 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน มกราคม 2563 ประจาปีงบประมาณ 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน ธันวาคม 2562 ประจาปีงบประมาณ 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจาปีงบประมาณ 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน ตุลาคม 2562 ประจาปีงบประมาณ 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน ธันวาคม 2561 ประจาปีงบประมาณ 2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจาปีงบประมาณ 2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน กันยายน 2562 ประจาปีงบประมาณ 2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2